Σε τίτλους :
Αρχική » » Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκε από Astakos-News στις Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014, 19:04 | 0 σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη τέταρτη (14η) του Μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
       ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
        
2.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
  
3.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

4.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

5.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

6.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
                ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΔ 28/80.

7.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ./τος 270/81.

8.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

9.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ  ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ».

14. ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ».

15. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΆΡΙΘ. Ν. 2734/1999 ( ΦΕΚ 161).

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

17. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

18. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ κου ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΥΖΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΚΑΙ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 431/19.01.2010 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».

20. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ κου ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ.

21. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ Κ.Ε.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ

22. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ΟΥ Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΒΙΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ».

23. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015 .  

24. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

25. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015

26.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

27. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

28.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 41/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ  «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.


                                                                                                   Ο  Πρόεδρος  
                                                                                                Λυμπεράτος  Σπυρίδων


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    κ. Βραχά Παναγιώτη- Φυτείες  
2.    κ. Γαζέτα Παναγιώτη - Φυτείες  
3.    κ. Γεωργούλα Κωνσταντίνο- Ενταύθα
4.    κ. Γκόλια Παναγιώτη- Κανδήλα
5.    κ. Κακούρη Ηλία – Αρχοντοχώρι
6.    κ. Καυμενάκη Σπυρίδωνα – Αρχοντοχώρι
7.    κ. Κυριάκο Κωνσταντίνο- Βασιλόπουλο
8.    κ. Λαϊνά Κωνσταντίνο – Ενταύθα          
9.    κ. Λιβάνη Θεόδωρο – Ενταύθα                                          
10. κ. Μουρκούση Βασίλειο- Κανδήλα
11. κ. Ναούμη Νικόλαο – Παλαιομάνινα
12. κ. Πανταζή Απόστολο- Ενταύθα
13. κ. Ρετούλη Θωμά - Αρχοντοχώρι  
14. κ. Σόμπολο Απόστολο - Καραϊσκάκη 
15. κ. Τσάρκο Βασίλειο- Ενταύθα   
16.  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17. κ. Βελώνα Απόστολο – Βάρνακα                                      
18. κ. Ζορμπά Ιωάννη  – Αθήνα 
19. κ. Καρφή Θωμά – Ενταύθα           
20. κ. Κολοβό Χρήστο – Φυτείες
21. κ. Ταμπάκη Ηλία- Μύτικα
22. κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη - Ενταύθα                                                                    
23. κ. Γεωργαλή Ηλία    Ενταύθα                    
24. κ. Τζαχρήστα Παναγιώτη– Φυτείες
25. κ. Βότση Γεράσιμο– Ενταύθα                                                                     
26.  κ. Κατσιπάνο Αναστάσιο – Φυτείες                                        

  ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2.    Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Μοιραστείτε το άρθρο :

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

 
Copyright © ΑΣΤΑΚΟΣ-NEWS 2013. All Rights Reserved.
Developed by : GP-DIGITAL MEDIA