Σε τίτλους :
Αρχική » » Απάντηση απερχόμενης Προέδρου Νομικού Προσώπου κας Κουμανδράκη στις καταγγελίες του νυν προέδρου κ. Μουρκούση

Απάντηση απερχόμενης Προέδρου Νομικού Προσώπου κας Κουμανδράκη στις καταγγελίες του νυν προέδρου κ. Μουρκούση

Αναρτήθηκε από Astakos-News στις Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014, 09:49 | 0 σχόλια

Αναφορικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα την έκτακτη επιχορήγηση του νομικού προσώπου και τις καταγγελίες του νυν προέδρου για κατάρρευση του νομικού προσώπου και άστατη διαχείριση έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

Κύριε Μουρκούση φαίνεται ότι έχετε πολύ ασθενή μνήμη.

Έχω να σας απευθύνω μερικά ερωτήματα:

Ήρθατε σε επαφή μαζί μου για την κατασκευή παταριού στην αίθουσα Μακρυγεώργου στο χώρο του πρώην γυμνάσιου-Λυκείου Κανδήλας. (Απόφαση 34/2012 ΔΣ Νομικού Προσώπου.)

Ήρθατε σε επαφή μαζί μου για την αγορά μέσω του Νομικού προσώπου για την αγορά βιβλίων αρχαία ΑΛΥΖΙΑ; (απόφαση 57/2011 ΔΣ Νομικού Προσώπου).

Καλύψαμε τα έξοδα μέσω του νομικού προσώπου σε ημερίδα με θέμα «6η Συνάντηση για την Υγεία» τις επιδράσεις του ήλιου στην οποία τελετή και βραβευτήκατε? (απόφαση 92/2012 ΔΣ Νομικού Προσώπου. Στη συνεδρίαση αυτή το μέλος και νυν Δήμαρχος Ξηρομέρου κος Γαλούνης Ερωτόκριτος ψήφισε παρών και αναφέρθηκε με χυδαίους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του κυρίου Μουρκούση).

Προχωρήσαμε σε τελετή και καλύψαμε τα έξοδα για την μουσική παράσταση προς τιμή του αείμνηστου Καρναβα ύστερα από δική σας εισήγηση? (απόφαση 46/2013 ΔΣ Νομικού Προσώπου.

Αμφισβητείτε την εκτέλεση των έργων-εκδηλώσεων αυτών που έγιναν κατόπιν δικών σας εισηγήσεων-προτάσεων και αφού λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις από το ΔΣ του Νομικού προσώπου?

Ως νυν δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλω την προσχεδιασμό της έντεχνης επίθεσης εναντίον μου με τη συνδρομή ιστολογίου που δραστηριοποιείται στο Αγρίνιο.

Ερωτώ με ποιο δικαίωμα και με ποια αδειοδότηση δημοσιεύονται δημόσια έγγραφα χωρίς προγενέστερη αίτηση. Προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων.

Το ξέρω ότι σας πληγώνει που με δικές μου ενέργειες και με την αρωγή του Νομικού προσώπου λειτούργησε ο παιδικός σταθμός στην ΑΛΥΖΙΑ μετά από 20 χρόνια απραξίας.  αλήθεια πονάει και για αυτό προσπαθείτε να εκμηδενίσετε το έργο μας σκορπώντας τη λάσπη σας. Είτε σας αρέσει είτε όχι.

Αγαπητοί δημότες και δημότισσες επαναλαμβάνω και πάλι τη θέση μου. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. Είμαι εδώ κύριε Μουρκούση και θα σας ανοίξω διάπλατα εγώ την είσοδο προς το γραφείο του εισαγγελέα.

Είστε ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο θα δεχτώ μαθήματα ήθους.

Δεν μπορεί τώρα να έρχεστε και να καταδικάζετε πρακτικές στις οποίες εσείς ήσασταν υπέρμαχος.

Σας υπενθυμίζω την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 30/09/2012 στην οποία προεδρεύσατε με θέμα «Λήψη απόφασης περί νοµικών ενεργειών για απόδοση ευθυνών στο Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του τέως ∆ήµου Αλυζίας σχετικά µε την είσπραξη ή µη ∆ηµοτικών Τελών».

Υπήρξατε και εισηγητής του εν λόγω θέματος.

Η εισήγηση σας σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της υπ’αριθμ 149/2012 σχετικής απόφασης ήταν η ακόλουθη και την παραθέτουμε αυτούσια :

«Ο ∆ήµος Ξηροµέρου µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2745/9.3.2011 είχε προβεί σε ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας για βάσιµες υπόνοιες άτακτης διαχείρισης στον πρώην ∆ήµο Αλυζίας. Με το έγγραφο αυτό ζητούσε όπως προέβαινε στις δικές του ενέργειες ελέγχου.

Με την 43/23.03.2011 Απόφαση του περί «Έλεγχος Σ∆ΟΕ στον πρώην ∆ήµο Αλυζίας για την τελευταία τετραετία» το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο από το Σ∆ΟΕ στον πρώην ∆ήµο Αλυζίας.

Με την 4/23.01.2012 Απόφαση του περί «∆ιαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και λοιπά ∆ηµοτικά τέλη, προς τον πρώην ∆ήµο Αλυζίας» το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου αποφάσισε οµόφωνα την διαγραφή οφειλών από τους χρηµατικούς καταλόγους των ταµειακώς βεβαιωµένων απαιτήσεων του ∆ήµου έναντι των αναφεροµένων στο διατακτικό µέρος της προσώπων- κατοίκων. Η ανωτέρω απόφαση δεν έγινε δεκτή από την Αποκεντρωµένη ∆/ση Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας, διότι δεν ελήφθη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Μέχρι και σήµερα, για το σηµαντικό αυτό θέµα, δεν έγινε καµία περαιτέρω ενέργεια.

Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η συγκάλυψη αδικήματος οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε καταλογισµό ευθυνών.

Ειδικότερα θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες (νόµιµες) εναντίον των υπευθύνων για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (άρθρο 258 Π.Κ.) σε συνδυασµό µε το άρθρο 246 Π.Κ. µε το οποίο υπ έχει ευθύνη ο υπάλληλος που κατά την παράδοση χρηµάτων ή άλλων πραγµάτων παρακρατεί εν γνώσει και µε πρόθεση όλα ή µέρος από τα χρήµατα που πρέπει να παραδώσει.

Συγκάλυψη των ανωτέρω αδικηµάτων,δια µέσω αδράνειας και αποσιώπησης, οδηγεί σε παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.).

Επίσης θα πρέπει να γίνουν άµεσες ενέργειες για διαγραφή οφειλών των ∆ηµοτικών Τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32.1 του Ν. 1080/80 και του άρθρου 174 του Ν.3463/06(Κ.∆.Κ.)

Υπάρχει κίνδυνος δε σηµερινοί (τωρινοί) υπάλληλοι της Ταµειακής Υπηρεσίας να κατηγορηθούν από ∆ιοικούµενους για παράβαση του άρθρου 244 Π.Κ. αφού υπέχει ποινική ευθύνη ο υπάλληλος που εν γνώσει του εισπράττει φόρους, δασµούς, τέλη ή άλλα φορολογήµατα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώµατα που δεν οφείλονται.

Στην συνέχεια ανέγνωσε την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών περί «Έλεγχος της συνηµµένης κατάστασης απογραφής έναρξης του ∆ήµου Ξηροµέρου της 31ης ∆εκεµβρίου 2010» µε ηµεροµηνία 11.04.2011 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4328/14.04.2011).»

Τάδε εφη ο κύριος εισηγητής του θέματος.

Κύριε Μουρκούση τα χαρτιά μένουν και αυτά είναι αδιάψευστα. Μάλιστα όπως αναφέρεται σε άλλο απόσπασμα την εν λόγω απόφασης, «Ο κος Φραίµης Αλέξανδρος δικηγόρος, λαµβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι του ζητήθηκε εκ µέρους του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η νοµική του συνδροµή και σηµείωσε ότι σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν καλείται να αποφασίσει περί ευθυνών αλλά να παραπέµψει το ανωτέρω θέµα προς διαλεύκανση στην ∆ικαιοσύνη.»

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι εισπράξεις γινόντουσαν με σύμβαση μεταξύ του τέως δήμου Αλυζιας και των ΕΛΤΑ έπειτα από απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Αμελείτε μάλλον το γεγονός ότι η απόφαση αυτή του συμβουλίου ουδέποτε εγκρίθηκε από τον έλεγχο νομιμότητας. Και παρόλα αυτά οι εισπράξεις γινόντουσαν κανονικά.

Ερωτώ:

Πως εσείς που καταγγέλλατε τα τεκταινόμενα στον τέως Δήμο Αλυζιας και ζητούσατε να παραπεμφθεί η υπόθεση στον εισαγγελέα και που μάλιστα ζητήσατε νομική συμβουλή, τώρα είστε αντιδήμαρχος του κύριου Γαλούνη?

Εσείς, που όπως εισηγηθήκατε στον εν λόγω θέμα, στον τέως Δήμο Αλυζιας, γινόταν άτακτη διαχείριση στο τμήμα εσόδων και ενώ γνωρίζετε ότι για 8 χρόνια μάλιστα διετέλεσε δήμαρχος ο κύριος Γαλούνης τώρα φτάνετε στο σημείο να συμπορεύεστε μαζί του .

Κύριε Μουρκούση φαίνεται ότι η καρέκλα της εξουσίας είναι γλυκιά για αυτό και 2 χρόνια που δεν είχατε αξίωμα σας έκανε να βλέπετε θολά.

Τώρα όσον αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού εντέχνως αποκρύπτετε ότι η συνολική ετήσια επιχορήγηση του ΕΣΠΑ επαρκεί σχεδόν για να πληρωθεί μόνο ένα τρίμηνο από τους έντεκα που είναι η σύμβαση του προσωπικό ΙΔΟΧ. Οι υπόλοιποι πόροι για τη μισθοδοσία και του μόνιμου προσωπικού είναι από την τακτική επιχορήγηση του δήμου. Όπως και η σίτιση και οι δαπάνες για τις σχετικές αρμοδιότητες του νομικού που πηγάζουν από το υπ’ αριθμ 1249/14-06-2011 ΦΕΚ που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τυπώθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο εσείς το είχατε ψηφίσει όταν συμπορευόσταταν με την τότε πλειοψηφία. Όσον αφορά την τηλεφωνική σύνδεση του παιδικού σταθμού Κανδήλας έχω να αναφέρω ότι παρά τις αλλεπάλληλες κρούσεις μας ποτέ δεν επισκέφθηκε συνεργείο του ΟΤΕ τον παιδικό σταθμό Κανδήλας ενώ για τις χρεώσεις ψεύδεστε γιατί ποτέ δεν προσκομίστηκε λογαριασμός.

Τέλος να αναφερθώ ότι όταν εισήχθησαν στο δημοτικό συμβούλιο που προεδρεύατε, θέματα για την έγκριση του απολογισμού ετών 2011 και 2012 του νομικού προσώπου δεν τα καταψηφίσατε. Ενώ είχατε τη δυνατότητα γιατί δεν το πράξατε;

Εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη. Θα είμαι εδώ και θα περιμένω. Το ποιος έχει βάλει το χέρι στο μέλι θα το δείξουν τα γεγονότα. Και τότε κάποιοι άλλοι θα είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
Μοιραστείτε το άρθρο :

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

 
Copyright © ΑΣΤΑΚΟΣ-NEWS 2013. All Rights Reserved.
Developed by : GP-DIGITAL MEDIA