ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής - ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΑΚΟΣ NEWS - Για να τα ξέρετε όλα!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016
4. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής του Νομικού Προσώπου.
5. Τον 15-7134.005 προϋπολογισμού Εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση ποσού 300,00€ με τίτλο «Προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής – ΤΑΚΤΙΚΑ» και την ΑΑΥ Α-72

Το Ν.Π.Δ.Δ. μας, προκειμένου να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 297,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 985/2019 Τεχνική Έκθεση.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και
2. με την οποία δηλώνει ότι Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την Τρίτη 12.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Φαξ.:2646041204, Email: npdddimouxiromerou@yahoo.gr .

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041204, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


Παρακάτω επισυνάπτεται η Μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές και έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.doc71 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - Αντίγραφο.doc)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - Αντίγραφο.doc75 kB
Download this file (Υ.Δ.  περί προσωπικών δεδομένων.pdf)Υ.Δ. περί προσωπικών δεδομένων.pdf176 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.doc47 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad