Επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου στους κ. Δήμητρη Ρέππα και κ. Ιωάννη Μαγκριώτη - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

26 Μαρτίου 2010

Επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου στους κ. Δήμητρη Ρέππα και κ. Ιωάννη Μαγκριώτη

Επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου στους κ. Δήμητρη Ρέππα Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον κ. Ιωάννη Μαγκριώτη Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα τη βελτίωση του πρωτεύοντος νομαρχιακού δικτύου.

Δείτε την επιστολή...ΘΕΜΑ: Βελτίωση του πρωτεύοντος νομαρχιακού οδικού δικτύου.
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Σας είναι γνωστό ότι στον Νομό μας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της Ιόνιας Οδού και ότι ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα που συνδέει το Άκτιο με τη Λίμνη Αμβρακία – Ιόνια Οδό.
Όμως, η κατάσταση του υπόλοιπου οδικού δικτύου τόσο του εθνικού όσο και του πρωτεύοντος νομαρχιακού είναι στην χειρότερη κατάσταση από ποτέ.
Η ταλαιπωρία, η ανασφάλεια και η φθορά των οχημάτων των εποχουμένων αλλά κυρίως τα συχνά σοβαρά και πολλά θανατηφόρα ατυχήματα χαρακτηρίζουν την κατάσταση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι υποχρεωτικώς χρησιμοποιούντες το δίκτυο να αγανακτούν και οι πιθανοί επισκέπτες να αποφεύγουν τον Νομό μας με ολέθρια αποτελέσματα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, εκτεταμένες διαβρώσεις ασφαλτοταπήτων και ποικίλες αστοχίες τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης, υπενδεδυμένων τάφρων κ.λ.π.).
Παρακαλούμε για την άμεση προσωπική σας παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση των ως άνω συνθηκών στο οδικό μας δίκτυο.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

1.      Άμεση παρέμβαση στο εθνικό δίκτυο, που διασχίζει τον νομό Αιτωλοακαρνανίας συνολικού μήκους 370 χλμ.  με νέους ασφαλτοτάπητες, και κατά προτεραιότητα στα τμήματα στα οποία υπάρχουν φθορές (στον άξονα Αντίρριο – Γιάννενα, στον άξονα Αγρίνιο – Θέρμο και στον άξονα Αμφιλοχία – Λευκάδα).
2.      Επεμβάσεις στο πρωτεύον νομαρχιακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι η ανάδειξη των νέων οδικών αρτηρίων (Ιόνια Οδός και Άκτιο – Αβρακία) χωρίς τη βελτίωση των κάθετων και οριζόντων οδικών αξόνων της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι πλημμελής. 
 
ΕΡΓΟ

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 
ΕΠΙΛΕΓ-ΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΕΜ-ΒΑΣΗΣ

 
 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ
 
Μήκος οδικού άξονα 59,50km

 
 
 • Τοπικές βελτιώσεις οριζοντιογραφίας οδού
 • Αντιμετώπιση κατολισθήσεων
 • Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου , τοίχων
 • Ασφσλτικός τάπητας
 • Σήμανση οδού

 

 
 
 
 
12χλμ.

 
 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών
 
 
 

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-      Γ. ΜΠΑΝΙΑ-        Κ. ΜΑΚΡΥΝΟΥ  - ΘΕΡΜΟ
 
Μήκος οδικού άξονα
44km

 
 
 • Βελτιώσεις οριζοντιογραφίας οδού με διαπλατύνσεις , κατασκευή τοίχων και ασφαλτικού τάπητα
 • Οριζόντια και κάθετη σήμανση
 • Επεκτάσεις τεχνικών

 
 
 
 
15χλμ.

 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα κατά τμήματα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ –    ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
 
Μήκος οδικού άξονα
37km

 
 
 • Τοπικές βελτιώσεις με διαπλατύνσεις για άρση επικινδυνότητας της οδού κατά τμήματα
 • Κατασκευή τοίχων ανάντι – κατάντι , επενδεδυμένη τάφρος , ασφαλτικός τάπητας
 • Αντιμετώπιση κατολισθήσεων
 • Σήμανση οδού

 

 
 
 
 
 
 
10χλμ.

 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών
 

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.
 

 
 
 
 
 
 
 
4

 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΠΟΚΙΣΤΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 
Μήκος οδικού άξονα
100km

 
 • Τοπικές βελτιώσεις γεωμετρικών στοιχείων οδού
 • Κατασκευή τοίχων και ασφαλτικού τάπητα
 • Σήμανση οδού
 • Αντιμετώπιση καθιζήσεων καταστρώματος οδού


 
 
 
17χλμ.

 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών

 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα κατά τμήματα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

 
 
ΘΕΡΜΟ – ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ
 
Μήκος οδικού άξονα
34km

 
 
 • Βελτιώσεις οριζοντιογραφίας οδού με διαπλατύνσεις , κατασκευή τοίχων και τάφρου και ασφαλτικού τάπητα
 • Οριζόντια και κάθετη σήμανση
 • Αντιμετώπιση καθιζήσεων καταστρώματος οδού


 
 
 
 
 
 
10χλμ.

 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα κατά τμήματα σε μήκος 10km

 
 
 
 
 
 
 
6

 
 
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΦΥΤΕΙΕΣ
 
Μήκος οδικού άξονα
27,50km

 
 
 • Διαπλατύνσεις, τοίχοι, επενδεδυμένη τάφρος, ασφαλτικός τάπητας
 • Σήμανση επικίνδυνων θέσεων

 
 
 
 
12χλμ.

 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα κατά τμήματα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7

 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΙ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ – ΦΛΩΡΙΑΔΑ – ΕΜΠΕΣΟΣ
 
Μήκος οδικού άξονα
75km

 
 
 • Βελτιώσεις οριζοντιογραφίας οδού και άρση  της επικινδυνότητας κατά τμήματα
 • Κατασκευή τοίχων και ασφαλτικού τάπητα
 • Σήμανση οδού

 
 
 
 
 
8χλμ.

 
 
Υπό σύνταξη
από την Δ.Τ.Υ.
Τμήμα Μελετών

 
 
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα κατά τμήματα σε όλο το μήκος επί της υπαρχούσης χαράξεως.


Πηγή - aitoloakarnania.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad