Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

26 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου

Προσκλήσεις (2) Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 30/09/2011 της 20/2011 Ειδικής Συνεδρίασης και 21/2011 Τακτικής Συνεδρίασης και ώρες 18.30 και 19.30 αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)
ΑΡΙΘ. 20 / 2011
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ       

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση την (30η) του Μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα) σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Δ.Κ.Κ. του Ν. 3463/2006 για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1. Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων πρώην Δήμου Αστακού έτους 2010.                                                                                               

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
3. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
4. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
5. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
6. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
7. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
9. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
10. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
11. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12. κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
14. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
22. κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Προϊστάμενο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξηρομέρου
κ. Μόσχο Ιωάννη, Ορκωτό ΛογιστήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2)
ΑΡΙΘ. 21 / 2011
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ       

Καλεί σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (30η) του Μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 76/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου και λήψη νέας.

2. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Ξηρομέρου.
(Εισηγήτρια κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)

3. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Ξηρομέρου.
(Εισηγήτρια κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.677,82€ από ΥΠ.ΕΣ.(ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου (Γ κατανομή). 
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

5. Διαπίστωση αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδου για δημιουργία πλατείας στον οικισμό «Πηγάδια» της Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

6. Διόρθωση της 126/2011 Απόφασης Δ.Σ. περί «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011».
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

7. Έγκριση της 20/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Έγκριση της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων για την προσκύρωση Δημοτικής οικοπεδικής λωρίδας εμβαδού 42,28 τ.μ. κείμενης σε οδό σε σχεδίου πόλεως Μύτικα του Γ΄τομέα στην ιδιοκτησία του Κων/νου και Θεόδωρου Αργυροηλιόπουλου και καθορισμός της τιμής αποζημίωσης της».
(Εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά).

8. Έγκριση της 21/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Εξέταση αίτησης κ. Νικολάου Κώτσια περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως Αστακού στο Ο.Τ. 435- Επέκταση σχεδίου Πόλεως Αστακού».
(Εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά

9. Έγκριση της 22/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων στο πρατήριο υγρών καυσίμων του κ. Σόμπολου Ζώη στην Τ.Κ. Καραϊσκάκη». 
(Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά).

10. Έγκριση της 26/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως περί μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε.» ως επέκταση της ήδη υπάρχουσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση «Μαυρομπολού» όρμου Μύτικα, Δήμου Ξηρομέρου» .
(Εισηγήτρια κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)

11. Αίτημα πολιτών Δημοτικής Κοινότητας Αστακού για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την 46/2011 απόφαση Δ.Σ. περί αύξησης τελών αποχέτευσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
3. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
4. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
5. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
6. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
7. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
9. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
10. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
11. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12. κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
14. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
22. κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:  

Πρόεδρος Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρος Τ.Κ. Καραϊσκάκη
Πρόεδρος Τ.Κ. Μύτικα
Πρόεδρος Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad