Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου για την Τετάρτη 29 Αυγούστου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

24 Αυγούστου 2012

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου για την Τετάρτη 29 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή Ενάτη (29 η) του Μήνα Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα)...
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:


1. Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.».

(Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

2. Απορρόφηση εγκριθέντος ποσού 244.942,20€ από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» δια μέσω διαδημοτικής σύμβασης, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου μας.

(Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

3. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνο παραλαβής του κλειδάριθμου από τον ΟΑΕΔ Ι.Π. Μεσολογγίου για «Ηλεκτρονική αίτηση Δήμων για την υπόδειξη ανέργων για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με ιδίους πόρους».

(Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

4. Έγκριση της ανάθεσης , για την μεταφορά μαθητών, σε τρίτο, με ανοιχτό διαγωνισμό.

(Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

5. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 62/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου» και λήψη νέας σύμφωνης με το υπ΄αριθ. πρωτ. 45370/8614/02.07.2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή «Ύψωμα Παγώνια» πλησίον οικισμού Τ.Κ. Χρυσοβίτσας της Δ.Ε. Αστακού .

(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Κ/Ξ Χωροτεχνική ΑΤΕ – Ερμών Α.Ε. και ΣΙΑ περί «χορήγηση αδείας για προσωρινή απόθεση αδρανών και σωληνώσεων επί της ακτής πλησίον των Ναυπηγείων Πόλκα» στην Δ.Κ. Αστακού.

(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

8. Έγκριση της υπ’αριθ. 03/23-07-2012 Απόφασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Φυτειών περί «Απάντηση σε αίτηση του Δημότη κου Παπαδημητρίου Χρήστου του Αριστοτέλη».

(Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).

9. Άσκηση εποπτείας επί θεμάτων λειτουργίας του ΤΟΕΒ Φυτειών».

(Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).


Ο Πρόεδρος
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
3. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
4. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
5. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
6. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
7. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
9. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
10. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
11. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12. κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
14. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- - Μύτικας
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδροι Τ.Κ. Φυτειών, Χρυσοβίτσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad