Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ξηρομέρου την Τρίτη 23 Απριλίου - Αstakos-News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos-News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ξηρομέρου την Τρίτη 23 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή Τρίτη (23η) του Μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

2. Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων και Εξόδων Δήμου (1ο τρίμηνο έτους 2013).

3. Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου».
(Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος)

4. Διαγραφή τέλους ιχθυοκαλλιεργειών σύμφωνα με το αριθ. 18/2000 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 2218/1994.

5. Διαγραφή τελών Νεκροταφείου, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006(Κ.Δ.Κ.).

6. Διαγραφή τελών Ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

7. Παράταση προθεσμίας του έργου « Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα».
(Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)

8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση 32/2013) περί συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς – υπόθεσης Δημητρίου Π. Σολδάτου κατά Δήμου.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Μπαμπίνης». (Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

11. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευή της προβλήτας πρόσδεσης επιβατικών σκαφών στο Λιμάνι Αστακού».
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.677,82 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου(B κατανομή).
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου
Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

14. Ανάκληση της 21/ 2013 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων η
δαπάνη των οποίων ανέρχεται μέχρι του ύψους των 5820,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.158,70€ με
Φ.Π.Α.), έτους 2013 και λήψη νέας.

15. Ανάκληση της 22/2013 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ύψος των 5820,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.),
έτους 2013 και λήψη νέας.

16. Ανάκληση της 23/2012 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών, Μεταφορών – Παραλαβής Προμηθειών (που δεν εντάσσονται στον
ΕΚΠΟΤΑ- Π.Δ. 28/80) έτους 2013 και λήψη νέας.

17. Αποδοχή – Απόδοση ποσού προς υλοποίηση προγράμματος Σχολικού τροχονόμου για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του έτους 2012.

18. Συζήτηση περί παραχώρησης χρήσης του γηπέδου Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου.

Ο Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα
14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου.
- Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κο Μασσαλή Γεώργιο
- Γραφείο Εσόδων κα Σκαπέτη Ιωάννα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad