Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου στις 26 Αυγούστου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

22 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου στις 26 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Εικοστή Έκτη (26η) του Μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ».
(Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ».
(Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ».
(Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ».
(Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

5. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα)

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΜΥΤΙΚΑ ‘ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΛΑ’ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 001 ΜΕ Κ.Α. 2012ΕΠ00100037.
(Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

7. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κου ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

8. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

9. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΗΓΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

10. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα)

11. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα)

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 600€ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013.

13. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΦΥΤΕΙΩΝ.

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΙS 328489 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)

15. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ (13/2013 ΚΑΙ 14 /2013 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ.
 (Εισηγητής κος Γιώτης Αλέξανδρος)

16. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)

17. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κου ΑΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΥΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΙΘΩΝ Α.Ε.», ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ.

                                                                                            
Ο Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο                           
3.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
4.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
5.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                      
6.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                      
7.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
8.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα                                                                     
10.  κ. Σπύρο Θ. Λύτρα Ενταύθα                                            
11.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη  Πειραιάς                                              
12.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.  κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα                                                                     
14.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                                    
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο Αγρίνιο                               
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα Αγρίνιο                                             
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.  κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

-          Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
-          Προέδροι  Τ.Κ. Φυτειών, Μύτικα, Στρογγυλοβουνίου.
-          Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
-          Υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας κο Μασσαλή Γεώργιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad