Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ξηρομέρου την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

22 Φεβρουαρίου 2014

Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ξηρομέρου την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή έκτη (26η) του Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΔ 28/80.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.

6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ.

7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ./τος 270/81.

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ.

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ.

14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

15. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ –ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΙΚΟΣ» Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ.

18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ, ΒΟΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ».

19. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ».

20. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

21. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 16817/04.07.1994 «ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ» ΤΗΣ κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ.

22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012.

24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ.


Ο Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο                           
3.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
4.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
5.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                       
6.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
7.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
8.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.      κ. Αλέξανδρο Γιώτη- Ενταύθα                                                                     
10.  κ. Σπύρο Θ. Λύτρα Ενταύθα                                            
11.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη  Πειραιάς                                              
12.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.  κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα                                                                     
14.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                                    
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο Αγρίνιο                               
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα Αγρίνιο                                             
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.  κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- Μύτικα
22.  κ. Ηλία Κακούρη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

-          Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
-          Πρόεδροι  Τοπικών Κοινότητων Αρχοντοχωρίου, Μύτικα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad