Πρόγραμμα νέων αγροτών - Προκαταβολικά το 70% της επιδότησης - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

12 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα νέων αγροτών - Προκαταβολικά το 70% της επιδότησης

Ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαΐου 2014 η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών, στο οποίο θα ενταχθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, κάτω των 40 ετών.

Στόχος του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ είναι να διευκολυνθούν οι νέοι καλλιεργητές κατά την αρχική τους εγκατάσταση.

Μέχρι €20.000 η ενίσχυση από το πρόγραμμα νέων αγροτών

Οι νέοι που θα ενταχθούν θα λάβουν την επιδότηση σε 3 δόσεις και μπορούν να λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ως προκαταβολή. Το ύψος της συνολικής επιδότησης θα εξαρτηθεί από τα παρακάτω κριτήρια:


Ο νέος γεωργός ή κτηνοτρόφος θα λάβει συνολικά από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια αυτά.

Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ νέοι αγρότες
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Οι δικαιούχοι πρέπει παράλληλα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
  • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
  • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
  • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.
  • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  • Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
  • Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
  • Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3).

Για να τηρείται ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από 18-3-2014 έως 16-5-2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα νέων αγροτών μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων νέων γεωργών στο Μέτρο 112 δημοσιεύονται στο www.agrotikianaptixi.gr.


πηγή: epidotisimag

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad