Έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου την Πέμπτη 7 Αυγούστου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

05 Αυγούστου 2014

Έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου την Πέμπτη 7 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την εβδόμη (7η) του Μήνα Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ του Ν.3463/2006 για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του εργου «Κατασκευή Τεχνικών Βάρνακα»
(Εισηγητής : κ. Ταμπάκης Ηλίας

2. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προστασία Δεξαμενών» του Δήμου Ξηρομέρου
(Εισηγητής : κ. Μαγγίνας Ανδρέας)

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλακόστρωση στενωπών Τ.Κ. Παλαιομάνινας » του Δήμου Ξηρομέρου.
(Εισηγητής : κ. Μαγγίνας Ανδρέας)

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Απορροή ομβρίων υδάτων στη θέση Τρία Αμπέλια ΤΚ Καραισκάκη » του Δήμου Ξηρομέρου
(Εισηγητής : κ. Μαγγίνας Ανδρέας)

5. Έγκριση απολογισμού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» οικ. έτους 2013.
(Εισηγήτρια : κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα)

6. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2011
(Εισηγήτρια : κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα)

7. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012
(Εισηγήτρια : κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα)

8. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2013
(Εισηγήτρια : κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα)

9. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2011
( Εισηγητής : κ. Μητσάνης Ζώης )

10. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012
( Εισηγητής : κ. Μητσάνης Ζώης )

11. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2013
( Εισηγητής : κ. Μητσάνης Ζώης )

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
(Εισηγητής: κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα)

13. Ανάκληση της υπ’αριθμ 69/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί «Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας στον οικισμό «Πηγάδια» της ΤΚ Στρογγυλοβουνίου και εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων»
(Εισηγητής: κα Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα

14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ξηρομέρου με Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Επέκταση Προβλήτας Λιμένος Αστακού με Κρηπιδότοιχο»
(Εισηγητής : κ. Μαγγίνας Ανδρέας)

15. Παραλαβή Περιβαλλοντικής μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του εργου «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείων χοιρινών ,βοδινών και αιγοπροβάτων Αστακού»του Δήμου Ξηρομέρου .
(Εισηγητής : κ. Μαγγίνας Ανδρέας)

16. Ολοκλήρωση διαδικασίας εκποίησης Οικοπέδου στο ΟΤ. 230 (Γ Ζώνη) του Σχεδίου Πόλεως Αστακού.
(Εισηγήτρια: κα Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία»

17. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο γραφείο της Τ.Κ. Βάρνακα για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου .
(Εισηγητής: κ. Ταμπάκης Ηλίας)

18. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή συμβολαίου για την αγορά χώρου κατασκευής δεξαμενής νερού στη θέση Δρυμώνας (Βαλαειριω) της ΤΚ Αρχοντοχωρίου.
(Εισηγητής: κ. Ταμπάκης Ηλίας)

19. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή παραλαβής του έργου «Υδροδότηση Παλιόβαρκας ΤΚ Αρχοντοχωρίου
(Εισηγητής: κ. Ταμπάκης Ηλίας)
                                                                             
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Στυλιανός Παπαναστάσης

Ο λόγος του επείγοντος κρίνεται για την ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα            
2.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
3.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
4.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                      
5.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
6.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
7.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα                                                                     
9.      κ. Σπύρο Θ. Λύτρα Ενταύθα                                            
10.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη  Πειραιάς                                              
11.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.  κα Λιοπύρη Ελένη –Αρχοντοχώρι                                                                      
13.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                        
14.  κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Φυτείες
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο Αγρίνιο                               
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα Αγρίνιο                                             
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21.  κ. Κακούρη Ηλία – Ενταύθα
22.  κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα


Κοιν. :Πρόεδρο  ΔΚ Αστακού
          Πρόεδρο   ΤΚ Στρογγυλοβουνίου .
          Πρόεδρο ΤΚ Βάρνακα
          Πρόεδρο ΤΚ Καραισκάκη
          Πρόεδρο ΤΚ Παλαιομάνινας
          Πρόεδρο ΤΚ Αρχοντοχωρίου
και  λοιποί  Πρόεδροι ΤΚ Δήμου Ξηρομέρου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad