Προσφυγή του επικεφαλής της «Συμπολιτείας Ξηρομεριτών» κ. Ηλία Γεωργαλή, κατά απόφασης απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

23 Ιουνίου 2015

Προσφυγή του επικεφαλής της «Συμπολιτείας Ξηρομεριτών» κ. Ηλία Γεωργαλή, κατά απόφασης απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη

Προεκλογικά είχαμε αναφερθεί στις μεθοδεύσεις που γινόταν εκ μέρους των πάσης φύσεως εργολάβων και της προηγούμενης δημοτικής αρχής στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον θεσμοθετημένο έλεγχο της πολιτείας, τον έλεγχο του επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου.

Κατέφευγαν λοιπόν οι εργολάβοι σε συνεννόηση με τη δημοτική αρχή στη δικαιοσύνη με εξώδικα η αγωγές και είτε ο Δήμος "συμβιβαζόταν" πριν την προσφυγή στο δικαστήριο - έχοντας στη διάθεσή του τη βολική γνωμάτευση του δικηγόρου που είχε ορίσει - πληρώνοντας τον εργολάβο ο οποίος έκανε και μια σχετική έκπτωση, είτε ο εργολάβος εξασφάλιζε διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο, την οποία ο Δήμος ουδέποτε προσέβαλε, ως όφειλε,στηριζόμενος πάλι σε γνωματεύσεις μνημεία του δικηγόρου που είχε ορίσει.
Με την εκλογή της νέας δημοτικής αρχής πολλοί πίστεψαν ότι κάτι θα άλλαζε, ότι θα έμπαινε μια τάξη στο Δήμο και κυρίως στα οικονομικά, καθώς εμφανίστηκαν αρκετοί στο ρόλο του θεματοφύλακα του δημοσίου χρήματος και συμφέροντος. Δυστυχώς διαψεύστηκαν αμέσως με το κρεσέντο των απ´ευθείας αναθέσεων του πρώτου τετράμηνου της θητείας του νέου Δημάρχου, που ξεπέρασαν τις 300000 ευρώ.

Εμείς αυταπάτες δεν είχαμε, γνωρίζαμε ότι η νέα δημοτική αρχή είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, ένα σύστημα που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μας και υπηρετείται με συνέπεια με τον ένα η τον άλλο τρόπο (απ´ευθείας αναθέσεις,κατατμήσεις) από όλους τους Δημάρχους.

Επειδή λοιπόν ακολουθείται η ίδια πολιτική και από το νέο Δήμαρχο και επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, εμείς ως Συμπολιτεία στέλνουμε το μήνυμα, ελπίζοντας για το δικό τους καλό, κυρίως όμως για το καλό του τόπου να το πάρουν στα σοβαρά.
Απαιτούμε να σταματήσει πλέον η άθλια συναλλαγή μεταξύ δημοτικής αρχής και εργολάβων, απαιτούμε να σταματήσει η βιομηχανία των εικονικών αγωγών των εργολάβων εναντίον του Δήμου σε συνεννόηση με τη δημοτική αρχή με σκοπό την αποφυγή του ελέγχου των έργων που τους ανατίθενται εκ μέρους της πολιτείας.
Τέλος εποχής κύριοι. 
Υ.Γ.: Ξεκινώντας αυτόν το δύσκολο αλλά ουσιαστικό αγώνα προσφύγαμε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αιτούμενοι την ακύρωση της απόφασης που αφορά ''Παροχή υπηρεσίας για σύνταξη περιλήψεων και ολοκλήρωσης μεταγραφής πράξεως εφαρμογής περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Αστακού και του οικισμού Χοβολιό''.

Επαναλαμβάνουμε ότι πρόθεση μας δεν είναι να μετατρέψουμε το Δήμο Ξηρομέρου σε αίθουσα Πρωτοδικείου, αλλά δυστυχώς η δημοτική αρχή με τις πράξεις και τις παραλείψεις της δε μας αφήνει άλλα περιθώρια.
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών

 
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Η συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση ''Παροχή υπηρεσίας για σύνταξη περιλήψεων και ολοκλήρωσης μεταγραφής πράξεως εφαρμογής περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Αστακού και του οικισμού Χοβολιό'', έχει ανάδοχο τον κ. Κάκκο Φωκ. Παναγιώτη, με τίμημα 24.600 €. Δείτε την απόφαση 72/2015 εδώ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(Άρθρο 227 Ν. 3852/10- ΦΕΚ 87/7.6.2010)
Του ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Κατοίκου ΑΣΤΑΚΟΥ, Τ.Κ. 30006, ΤΗΛ. 6947633072

ΚΑΤΑ
1) Της με αριθμό 72/2015 απόφασης ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ με αρ. πρωτ. 6224/2.6.2015 και ΑΔΑ 9ΞΘΑΩΚΖ-ΑΤΠ/3.6.2015, 
2) Του με αρ. πρωτ. 6225/2.6.2015 συμφωνητικού του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ και κάθε συναφούς πράξης που στηρίζεται στην παραπάνω απόφαση.

Κατά της παραπάνω 72/2015 απόφασης του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ προσφεύγουμε ενώπιον σας παραδεκτά, νόμιμα, εμπρόθεσμα (εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της) και με προφανές το έννομο συμφέρον μας (δημότης - δημοτικός σύμβουλος) και ζητάμε την ακύρωση της για παράβαση νόμου για τους εξής λόγους:
 
Η προβαλλόμενη απόφαση αφορά στην απευθείας ανάθεση της, φερόμενης σαν παροχή υπηρεσίας, εργασίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για σύνταξη περιλήψεων και ολοκλήρωσης μεταγραφής πράξεως εφαρμογής περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Αστακού και του οικισμού Χοβολιό», στον Αρχιτέκτονα μηχανικό ΚΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εργολήπτη δημοσίων έργων και ως εκ τούτου μη δικαιούμενου εκ του νόμου να αναλάβει δημόσια σύμβαση για τη μελέτη ή την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας μηχανικού κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005, αφού σαν εργολήπτης δεν δικαιούται ταυτόχρονα και πτυχίο μελετητή δημοσίων έργων.
 
Από τον τίτλο του έργου αλλά και από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης (« σκοπός και αντικείμενο») προκύπτει σαφώς ότι η ανατεθείσα εργασία αφορά στην ολοκλήρωση της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΒΟΛΙΟ, δηλ. μιας εργασίας που αναφέρεται σε μια μελέτη ΔΗΜΟΣΙΟΥ έργου, που σαφώς εμπίπτει, είτε σαν «μελέτη» είτε σαν «παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού», στην παρ.1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την παρ 2α και 2β, του Ν. 3316/2005 περί «ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πρόκειται για μελέτη, κάθε παροχή λοιπών υπηρεσιών ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, όπως εν προκειμένω, εμπίπτει ρητά στις διατάξεις του νόμου αυτού.
 
Μάλιστα η ανάθεση της παραπάνω εργασίας, που εμπίπτει εξ ορισμού σαφώς στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, απαιτεί την ύπαρξη πτυχίου μελετητή δημοσίων έργων ανάλογης τάξης και κατηγορίας (ειδικότερα στην κατηγορία 16. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ), που δεν διαθέτει ο ανάδοχος του έργου, αφού είναι εργολήπτης και όχι μελετητής δημοσίων έργων και μάλιστα αρχιτέκτονας, που εκ του νόμου δεν δύναται να κατέχει πτυχίο της κατηγορίας 16. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (μόνο τοπογράφοι και πολιτικοί μηχανικοί δύνανται να διαθέτουν).
 
Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης και τις επικαλούμενες διατάξεις, η παραπάνω εργασία μηχανικού χαρακτηρίζεται σαν παροχή υπηρεσίας και ανατίθεται σε μηχανικό μη μελετητή δημοσίων έργων, με βάση την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α/23.12.2008).
 
Όμως, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη που προστίθεται σαν παρ. 9 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, κάθε εργασία παροχής υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί απευθείας, μόνον εάν ΔΕΝ εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
 
Όπως αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω, η ανατεθείσα εργασία εμπίπτει σαφώς και εξ ορισμού στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, και επομένως δεν μπορεί να ανατεθεί σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 σαν παροχή υπηρεσίας.
ΕΠΕΙΔΗ
1) Η προβαλλόμενη 72/2015 απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και ειδικά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αυτού, αφού η ανατεθείσα παροχή μηχανικού υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις του και όχι στις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει,
2) Επίσης παραβιάζεται η παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/23.12.2008), αφού ρητά αναφέρεται σ' αυτή ότι μια υπηρεσία μπορεί να ανατεθεί απευθείας, μόνο εάν δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, όπως στην περίπτωση μας συμβαίνει.
ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρουσά. Να ανασταλεί άμεσα η εκτέλεση του με αριθμού πρωτ. 6225/2.6.2015 (ΑΔΑ ΨΚΟΡΩΚΖ-ΦΔ1) συμφωνητικού του ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, μέχρι εκδικάσεως της παρούσας.
 
Να ακυρωθεί για παράβαση νόμου η προσβαλλόμενη με αρ. 72/2015 απόφαση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.
ΑΣΤΑΚΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad