Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου την Πέμπτη 7 Απριλίου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

06 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου την Πέμπτη 7 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την εβδόμη (7η) του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:


1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων με απευθείας ανάθεση λόγω έκτακτων αναγκών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010.
2. Εκτέλεση του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Κ. Αστακού».
3. Εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Φυτειών».
4. Παραλαβή μελέτης του έργου «Συντήρηση της 33ης επαρχιακής οδού στο τμήμα από διασταύρωση Ε.Ο. έως Πρόδρομος».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»

6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ομαλών εκκινητών».
7. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια χλωριωτών».
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια χλωρίου».
9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμό νεκροταφείων Δ.Ε. Αστακού».
10. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμό νεκροταφείων Δ.Ε. Αλυζίας».
11. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμό νεκροταφείων Δ.Ε. Φυτειών».
12. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Κοπή χόρτων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αστακού».
13. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Κοπή χόρτων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αλυζίας».
14. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Κοπή χόρτων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φυτειών».
15. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Φυτειών»
16. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Αστακού»
17. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Αλυζίας»
18. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών»
19. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Απόφραξη δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Αλυζίας»
20. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Απόφραξη αγωγού λυμάτων και δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Αστακού»
21. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού»
22. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού»
23. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας»
24. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών»
25. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας»
26. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών»
27. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια μοτέρ αντλιοστασίων απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Μύτικα»
28. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης»
29. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Έλεγχος ποιότητας νερού»
30. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης»
31. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Π/Υ έτους 2016
32. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί διαγραφής οφειλών παρελθόντων ετών Δήμου
33. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί υποθέσεως κατατάξεως Τζιόβα Κωνσταντίνου του Νικολάου
34. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση επί αγωγής της εταιρίας «Γ. ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ – Β. ΚΑΠΝΙΑΣ»
35. Επικαιροποίηση – επιβεβαίωση της 263/2015 απόφασης της Ο.Ε., περί ορισμού δικηγόρου επί κλήσεως – αγωγής της Κ/Ξ «ISTOS ΕΠΕ – Γ. & Θ. ΖΙΩΓΑΣ» κατά Δήμου
36. Περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της 13/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Βάλτου (υπόθεση Κουτσομπίνα Θεμιστοκλή του Αχιλλέα).


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/νος Λαϊνάς
2. Κων/νος Κυριάκος
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Θωμάς Ρετούλης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
2. Απόστολος Βελόνας

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Ηλίας Κακούρης
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Απόστολος Σόμπολος
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Χρήστος Κολοβός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad