Διεξαγωγή Ειδικής και Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

12 Ιανουαρίου 2017

Διεξαγωγή Ειδικής και Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου

Ειδική Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση, την δεκάτη έκτη (16) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) , σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα :

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Πρόεδρος
Λυμπεράτος Σπύρος

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημητρίου Παντελής , προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Βραχάς Παναγιώτης- Αγρίνιο
Γαζέτας Παναγιώτης - Αγρίνιο
Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Αθήνα
Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
Κακούρης Ηλίας – Ενταύθα
Καυμενάκης Σπυρίδων – Ενταύθα
Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
Κολοβός Χρήστος – Αγρίνιο
Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα
Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
Πρόεδροι Τοπικών ΚοινοτήτωνΤακτική Δημόσια Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2016-2020

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 175/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ

3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 176 /2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5003651 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΈΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ’.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 173 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 119/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

7.ΕΓΚΡΙΣΗ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΚ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

8.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.

9.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

10.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

11.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΔ 236/1984 (ΦΕΚ -95/Α/84) ‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Ή ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ’.

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2017-01-12

15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.

16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ.

17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Βραχάς Παναγιώτης- Αγρίνιο
Γαζέτας Παναγιώτης - Αγρίνιο
Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Αθήνα
Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
Κακούρης Ηλίας – Ενταύθα
Καυμενάκης Σπυρίδων – Ενταύθα
Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
Κολοβός Χρήστος – Αγρίνιο
Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα
Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
Πρόεδρο Τ.Κ. Χρυσοβίτσας

Κοιν.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad