Διεξαγωγή τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δ.Σ. Ξηρομέρου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

27 Μαρτίου 2018

Διεξαγωγή τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δ.Σ. Ξηρομέρου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΨΟΥΣ 175.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

3.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 210/2017 (ΑΔΑ ΩΥ62ΩΚΖ-ΣΣ8) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 151/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 21/2018 (ΑΔΑ ΩΞΖ1ΩΚΖ-935) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2018 (ΑΔΑ 7ΧΜ5ΩΚΖ-ΡΑΡ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 23 /2018 (ΑΔΑ 63ΖΗΘΩΚΖ-ΘΤΣ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24 /2018 (ΑΔΑ 6ΒΒΑΩΚΖ-ΧΝΖ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 25 /2018 (ΑΔΑ ΩΙΔΒΩΚΖ-Σ86) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

10. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ).

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ’

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ’

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’

14.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ’.

15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’.

16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’.

17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’.

18.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ – ΦΕΚ Β΄474/14.02.2018

19. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
Μάντζαρης Ελευθέριος – Ενταύθα
Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη


Κοιν.
Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad