Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

29 Ιουλίου 2018

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του Μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

2. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 149/2014 (ΑΔΑ ΩΔ33ΚΖ-2Θ8).

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

8. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 9,2 ΧΛΜ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΠΡΟΣ ΑΕΤΟ – ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ –ΚΑΜΠΟ ΑΛΥΖΙΑΣ –ΜΥΤΙΚΑ.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000218) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ».

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

15.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ
ΒΟΔΙΝΩΝ & ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ’ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΑΔΑ 7ΔΥΡ465ΧΘ7-ΔΨΕ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΒΟΔΙΝΩΝ & ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ’ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΑΔΑ 7ΔΥΡ465ΧΘ7-ΔΨΕ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ’.

19. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 66/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 717/06-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 26e11b_2.

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΩΝ’.

21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ’.

22. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ » ΔΚ ΑΣΤΑΚΟΥ’ .

23.ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 47.700€ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ’

24. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’.

25. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΒΑΡΝΑΚΑ’.

26. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΚ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ’.

27. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΡΝΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΑΡΝΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
Μάντζαρης Ελευθέριος – Ενταύθα
Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη

-------------------------------------------------------

Κοιν.
Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρο Τ.Κ. Βάρνακα
Πρόεδρο Τ.Κ. Καραϊσκάκη
Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου
Πρόεδρο Τ.Κ. Προδρόμου
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
κα Βασιλάκη Λαμπρινή (Μύτικας)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad