Κοινωφελής Δήμου Ξηρομέρου: Οι πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2018 - Πρόσληψη Νηπιαγωγού και Δασκάλου (ονόματα) - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

22 Οκτωβρίου 2018

Κοινωφελής Δήμου Ξηρομέρου: Οι πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2018 - Πρόσληψη Νηπιαγωγού και Δασκάλου (ονόματα)

Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 4/19.01.2018 (ΑΔΑ:66Σ6ΟΞ15-Ζ7Ψ) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΡΗΓΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψιν

1. την αριθ. πρωτ. 305/20.09.2018 ΣΟΧ 2/2018 (ΑΔΑ:61ΠΜΟΞ15-8ΩΖ) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την πρόσληψη Δύο υπαλλήλων εκπαιδευτικού προσωπικού

2. την αριθ. 4/19.01.2018 (ΑΔΑ: 66Σ6ΟΞ15-Ζ7Ψ) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης , τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, καταρτίζουν τους κάτωθι πίνακες:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad