Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο Λιμενικό και χωρίς Πανελλήνιες αποκαλύπτει νομοσχέδιο - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

11 Φεβρουαρίου 2019

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο Λιμενικό και χωρίς Πανελλήνιες αποκαλύπτει νομοσχέδιο


Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο Λιμενικό προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή όπως αποκαλύπτουν πρώτα τα dikaiologitika news. Οι προσλήψεις αυτές με την νέα προκήρυξη θα γίνουν κατ εξαίρεση της πρόβλεψης του προσφάτως ψηφισμένου νόμου για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με πανελλήνιες εξετάσεις

Συγκεκριμένα εισάγεται μεταβατικής ισχύος ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω προκήρυξης διαγωνισμού με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, κατ' εξαίρεση και μέχρι την εισαγωγή στις Παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η εξαίρεση αυτή καθίστανται αναγκαία, στο πλαίσιο διασφάλισης της ομαλής μετάβασης στο σύστημα εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγωνισμού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, κατ' εξαίρεση και έως την εισαγωγή στην αντίστοιχη Σχολή της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που πρόκειται να εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μετά την οποία δεν νοείται εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα αντιμετωπισθούν τυχόν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς διατήρηση για το εν λόγω διάστημα της στελεχιακής επάρκειας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πρόκειται για μεταβατική ρύθμιση, που έχει έκτακτο χαρακτήρα και επιδιώκει την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων θέσεων, έτσι ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Σώματος αφετέρου να μην περιορίζονται οι προς κάλυψη οργανικές θέσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Περαιτέρω, μεταξύ άλλων προσδιορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων και οι προϋποθέσεις που πρέπει αυτοί να πληρούν, για την κατά τα ανωτέρω πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ποσοστά των ανωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι Σχολές και τα Τμήματα των Σχολών Α.Ε.Ι. οι πτυχιούχοι των οποίων μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού και λοιπά συναφή ζητήματα.

- Ρυθμίζονται θέματα κάλυψης των κενών θέσεων, που προκύπτουν πριν και μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στις προαναφερόμενες Σχολές, καθώς και θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης των αποφοιτούντων από αυτές.

- Προσδιορίζονται οι ειδικές κατηγορίες, στις οποίες μπορεί να εντάσσονται, με δήλωσή τους, οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω Σχολές, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα ποσοστά επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τρίτεκνοι κ.λπ.).

- Παρέχεται το δικαίωμα κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων και στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα προτεινόμενα, σε ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο εν ζωή γονέας του (σύζυγος του αποβιώσαντος) δεν άσκησε το σχετικό δικαίωμά του για κατάταξη στις εν λόγω Σχολές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για ένα τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

- Παρέχεται, επίσης, το δικαίωμα στους διατελούντες σε χηρεία συζύγους του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, με αίτησή τους, να κατατάσσονται, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, ως Δόκιμοι στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

- Προβλέπεται ότι υποψήφιοι, που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, καταλαμβάνουν ποσοστό 10% του συνόλου των προκηρυσσόμενων σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις θέσεων, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις.

Επίσης με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και άλλα θέματα σχετικά με προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Ειδικότερα:

- Παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα δύο (2) τέκνα του μνημονευόμενου αξιωματικού του Λ.Σ. Παπαδόπουλου Κυριάκου που απεβίωσε στην ενεργό Υπηρεσία, καθ' υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού αριθμού των εισακτέων, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

- Επίσης, η σύζυγος του ανωτέρω αξιωματικού διορίζεται, με κ.υ.α., στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε προσωποπαγή θέση
ΠΕ Νομικών.

Παράλληλα επιτρέπεται στους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των προηγούμενων δύο χρόνων να μετέχουν σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση στα κάθε είδους πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για την εισαγωγή τους στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

Τα κριτήρια για τις θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, καταλαμβάνονται από υποψηφίους:

(αα) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(ββ) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(γγ) κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Ρ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού και
(δδ) κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ' τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα ποσοστά των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσομένων θέσεων που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες κατηγορίες υποψηφίων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτει, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μιας από τις παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψήφιους των άλλων κατηγοριών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας (1) εκ των περιλαμβανομένων στην απόφαση της παρ. 3 ξένης γλώσσας και ως προς τους άνδρες υποψηφίους να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμό κατάταξης δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση τωνΥπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εισαγωγή στην Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι για κατάταξη Δόκιμοι Λιμενοφύλακες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας (1) εκ των περιλαμβανόμενων στην απόφαση της παρ. 3 ξένης γλώσσας. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad