Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου": Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

13 Μαρτίου 2020

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου": Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός,10.03.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 45
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
Τ.Κ.: 30006
Τηλ: 2646360500
Fax: 2646042531
Email: dltxiromerou@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου, έτους 2020».

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, έτους 2020, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται :

1. Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dltxiromerou@gmail.com
2. Είτε με fax : 2646042531
3. Είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Λιμενικού ΤαμείουΔήμου Ξηρομέρου (Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30006)
4. Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»,

Συνημμένα:
1.Αίτηση Ενδιαφερομένων
2.Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων Έργων
3.Πίνακας Κατηγοριών Μελετών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΗΣΚΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΗΣΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad