Δήμος Ξηρομέρου: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση και αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

18 Μαρτίου 2020

Δήμος Ξηρομέρου: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση και αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού


Αστακός, 17.3.2020

Αριθ. πρωτ.: 2039
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534 /35
Fax: 2646042531
e-mail info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 44/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
2. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
3. Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ.).
4. Τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Την αριθ. 90/2019 (ΑΔΑ 91Ω6ΩΚΖ-Κ9Μ) Απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων.
6. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου.
7. Τους σκοπούς που υπηρετεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο ως εξής:

1) Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, Δήμαρχος
2) Παναγιώτης Τζαχρήστας, Αντιδήμαρχος
3) Σωτήρης Γερόλυμος, Αντιδήμαρχος
4) Κωνσταντίνος Λαϊνάς, Αντιδήμαρχος
6) Παναγιώτης Παληογιάννης , Αντιδήμαρχος
7) Ιωάννης Μακρής, Υπάλληλος Δήμου-Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής, θα είναι η διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης κρίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε τοπικό επίπεδο.

Από την Τρίτη 17 Μαρτίου και καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, με συνεχείς συνεδριάσεις και επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ., θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση όποιων εκτάκτων αναγκών ανακύψουν .

Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης θα εποπτεύει την εφαρμογή των οδηγιών των αρμοδίων φορέων, θα συντονίζει τις υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις, θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες, θα παρέχει πληροφόρηση έγκυρη και έγκαιρη, και θα μπορεί να αναπτύσσει νέες στρατηγικές και δράσεις σε τοπικό επίπεδο, εντός των νομίμων ορίων.

Στόχος της επιτροπής είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο ελέγχου και άμβλυνσης της υφιστάμενης απειλής της δημόσιας υγείας και της ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα.
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad