Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια καυσίμων για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Αστακού και Φυτειών - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

15 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια καυσίμων για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Αστακού και Φυτειών


Αστακός, 13/3/2020

Αριθ. πρωτ.: 14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα
του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

Προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών» και έχοντας υπόψη:

1. Τις πιστώσεις των καυσίμων κίνησης για το πρόγραμμα ΒΣΣ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 1.200 € (με Φ.Π.Α.), οι οποίες περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Κ.Α. 6641.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6641.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020
5. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) κώδικα Δήμων και κοινοτήτων περί υποχρεωτικών δαπανών στις οποίες ανήκουν και τα καύσιμα.

Σας προσκαλεί

Να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με τα υποδείγματα Α1, Α2 και Α3 του Παραρτήματος, στο e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο, με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω, έως και την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για «Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 95ο) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών», η οποία έχει ως εξής:

Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει:
1. Τις ανάγκες σε καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) του αυτοκινήτου ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΗΥ 7490 και
2. Τις ανάγκες σε καύσιμα κίνησης του αυτοκινήτου (αμόλυβδη βενζίνη) ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΗΥ 9747

Η παρούσα ισχύει από την απόφαση ανάθεσης έως εξαντλήσεως του προϋπολογισθέν ποσού.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Δεδομένης της εξάντλησης του προηγούμενου προϋπολιγισθέν ποσού και της ανάθεσης που προηγήθηκε, συντάσσεται η παρούσα πρόσκληση με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή προκειμένου να μην δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που εξυπηρετεί κατ' οίκον ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.

Η περιγραφή του προς προμήθεια είδους είναι:
ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09132100-4

Το ανωτέρω θα πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπό προμήθεια καύσιμο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και αναλυτικότερα σύμφωνα με τις αριθ. 354/2000 και 291/2003 ΚΥΑ.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. Διατηρείται το δικαίωμα να αποστέλλονται δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να απορροφά τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες της χωρίς όμως να υπερβεί το ποσό που έχει προϋπολογισθεί.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του καυσίμου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.200 ευρώ με ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΒΣΣ, βαρύνοντας τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2020 ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09132100-4
Π.Υ. Δαπάνης
ΠΟΣΟ 1.200,00 ευρώ πίστωση που θα συμπεριληφθεί στον ΚΑ Δαπάνης Π/Υ 2020 6641.01

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α1, Α2 και Α3 του Παραρτήματος.

Διάρκεια και προϋπολογισμός - Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στην έδρα του αναδόχου και θα δίνεται το αντίστοιχο παραστατικό στον οδηγό.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


Οικονομική προσφορά παράρτημα Α1 ΦΥΤΕΙΕΣ.doc 31 kB
Οικονομική προσφορά παράρτημα Α2 ΑΣΤΑΚΟΣ.doc 31 kB
Υπεύθυνη δήλωση παράρτημα Α3.doc 41 kB


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad