Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αστακού - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

17 Μαρτίου 2020

Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αστακού


Αστακός, 17.3.2020

Αριθ. πρωτ.: 2036
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534 /35
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αστακού».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 43/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 2 παρ.17 του Ν.4497/17 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού και διάδοσής της».
4. Το γεγονός ότι απαιτείται να ληφθούν έκτακτα προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή προσωρινά και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Αστακού για το χρονικό διάστημα από 17-03-2020 έως και 24-03-2020.

Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 24.3.2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad