Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

30 Ιουλίου 2022

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας''.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 45/2022 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.092,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 2/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc 
Πρόσκληση ΚΗΜΔΗΣ Μελέτη Προμήθεια Σειρήνας.pdf 
ΥΔ για ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.doc 
ΥΔ ΠΟΙΝΙΚΟ.doc 
ΥΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad