Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad


01 Αυγούστου 2022

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων'' για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 50/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.934,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 8/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
Οικονομική προσφορά.doc 
Πρόσκληση ΚΗΜΔΗΣ Μελέτη Προμήθεια ΚΑΔΩΝ.pdf 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΠΟΙΝΙΚΟ.doc 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad