Εκλογές 2023: Γράφει - Σχολιάζει ο Θωμάς Μπαρμπαρούσης - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

14 Απριλίου 2023

Εκλογές 2023: Γράφει - Σχολιάζει ο Θωμάς Μπαρμπαρούσης


Γράφει - Σχολιάζει ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ


Δύο ημέρες μετά την συζήτηση και ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο των διατάξεων του Νομοσχεδίου που αφορούν στον τρόπο και τις διαδικασίες της εκλογής Προέδρων Κοινοτήτων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο σχετικός Νόμος..

Πρόκειται για τον Νόμο 5043/2023 ΦΕΚ Α' 91/13, τα άρθρα του οποίου προβλέπουν τον τρόπο και διαδικασία εκλογής Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων, των Κοινοτήτων με πληθυσμό από 201 έως 2000 κατοίκους και τέλος των Κοινοτήτων με πληθυσμό από 2001 κατοίκους και άνω.

Να σημειωθεί ότι στην τρίτη περίπτωση των 2000 κατοίκων και άνω εμπίπτει στο Δήμο Ξηρομέρου, μόνον η Κοινότητα Αστακού.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023 και τους Προέδρους που θα αναλάβουν καθήκοντα από τις αρχές του 2024.

Ωστόσο, προβλέπεται στον ίδιο Νόμο και η εκλογή προέδρων των Κοινοτήτων από 301 κατοίκους και άνω , αλλά αυτή η ρύθμιση αφορά την περίοδο από το 2019 έως τέλος του 2023.

Αυτή η τελευταία ρύθμιση προέκυψε μετά από σχετική Απόφαση-Παρέμβαση του Στ Ε, που απέρριψε τον τρόπο εκλογής των προέδρων, η θητεία των οποίων λήγει στο τέλος του έτους. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει η περίπτωση της Κοινότητας Αστακού, για την οποία θα ισχύσουν οι διατάξεις για την επανεκλογή του Προέδρου, με τον τρόπο, που αυτός προσδιορίζεται με σαφήνεια από το νέο Νόμο.

Επανεκλογή προέδρων, σε αυτές τις Κοινότητες θα γίνει, -εφόσον απαιτείται βάσει της Απόφασης του ΣτΕ - το αργότερο σε 15 ημέρες από σήμερα.

Κι ενώ αναμένεται σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του Αρμοδίου καθ ύλην Υπουργείου Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ ( Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ) εξέδωσε ανακοίνωση, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικές με τις πρόνοιες του Νόμου 5043/2023.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση :

Εκλογή Προέδρου σε Κοινότητες με πληθυσμό έως 200 κατοίκους

Στις δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως και 200 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων (άρθρο 30 παρ.1 του Ν.4804/2021, όπως αντικαταστάθηκε με αρθ. 37 παρ.3 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του του ιδίου Νόμου).

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ στις Κοινότητες από 201 μέχρι 2000 Κατοίκους

Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από 201 έως 2.000 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του (άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 37 παρ.1 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του ιδίου Νόμου).

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ στις Κοινότητες άνω των 2000 Κατοίκων

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Νομοθετική ρύθμιση για επικαιροποίηση του Ν.4804/ 2021

Διότι με το άρθρο 37 παρ.2 του Ν.5043/2023 εισάγεται διάταξη μόνο σχετικά με την κατανομή των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, σύμφωνα με την οποία: «Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 2.001 κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5)».

Β. Με το Άρθρο 10 του Ν. 5043/2023 εισάγεται διάταξη για την εκλογή προέδρων στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων κατά τη τρέχουσα δημοτική περίοδο (δηλ. έως την 31.12.2023) με τίτλο : «Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 – Προσθήκη άρθρου 79Α στον Ν.3852/2010».

Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023 ήτοι από 13.4.2023, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του. Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται, µε ψηφοφορία από το σύνολο των µελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, µε τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 1Β.

Στην περίπτωση, όμως, που συνδυασμός πλειοψήφησε στη δημοτική κοινότητα µε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω δημοτικής κοινότητας, χωρίς να απαιτείται η εκλογική διαδικασία της παρ. 1β.

Η διάταξη αυτή συνιστά συμμόρφωση με τη υπ’ αριθ 283/2023 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν.4623/2019, σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων με ορισμό του συμβούλου του πρώτου κατά σειρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad