Θωμάς Μπαρμπαρούσης: Ευυπόληπτος οφειλέτης... υποψήφιος στο Δήμο; - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

Post Top Ad

Post Top Ad

16 Σεπτεμβρίου 2023

Θωμάς Μπαρμπαρούσης: Ευυπόληπτος οφειλέτης... υποψήφιος στο Δήμο;


Γράφει-Σχολιάζει-Αποκαλύπτει
Ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ


Η πληροφορία διέρρευσε νωρίς το απόγευμα και διαδόθηκε αστραπιαία, ως είθισται να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Υποψήφιος (άνδρας, ή γυναίκα, αυτό ελάχιστη σημασία έχει) οφείλει στο Δήμο περίπου 20.00 ευρώ, καθότι, επί μακρόν, δεν εξοφλούσε τους λογαριασμούς νερού.

Αν και κυκλοφορούν όνομα και λεπτομέρειες θα αποφύγω -για λόγους, που έχουν σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων- να αναφέρω οτιδήποτε περισσότερο.

Ούτε θα ζητήσω από το Δήμο να κάνει κάτι, που δεν μπορεί να πράξει, ακριβώς για τον ίδιο λόγο.

Ωστόσο, επειδή μια τέτοια πληροφορία, που κυκλοφορεί ευρύτατα, δηλητηριάζει το προεκλογικό κλίμα και δημιουργεί πλείστα όσα ερωτήματα, καλό θα ήταν ο Δήμος να δημοσιοποιήσει από τον επίσημο κατάλογο των οφειλετών μόνον τη στήλη, που αναφέρεται στα οφειλόμενα ποσά και καμία άλλη.

Θα μπορούσε, επίσης, να κοινοποιήσει τον κατάλογο στις Δημοτικές παρατάξεις, που διεκδικούν τη Δημαρχία, έτσι ώστε να είναι ενήμερες, προκειμένου να διαμορφώσουν τις προεκλογικές τους θέσεις και να τοποθετηθούν επί ενός τόσο σημαντικού ζητήματος.

Ωστόσο, από την πλευρά μου θα πρέπει να επισημάνω ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δεν απαγορεύεται η συμμετοχή υποψηφίων οφειλετών στις εκλογές, αλλά αυτοί έχουν υποχρέωση εντός 10 ημερών από την ανακήρυξή τους- σε περίπτωση εκλογής- να εξοφλήσουν το οφειλόμενο ποσόν ή να προβούν σε διακανονισμό, αλλιώς εκπίπτουν του αξιώματός τους.

Αυτό λέει ο Νόμος, το σχετικό άρθρο του οποίου δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε πως, ό, τι είναι Νόμιμο, δεν είναι και ηθικό.

Ευθέως ανακύπτουν τα ερωτήματα, που χρίζουν απάντησης:

- Η παράταξη και ο αρχηγός της στο ψηφοδέλτιο της οποίας περιλαμβάνεται το εν λόγω άτομο (γυναίκα, ή άνδρας, ιδιώτης, η επιχειρηματίας κλπ), γνωρίζει κάτι περί αυτού;

Και αν ναι, τι έχει κάνει, ή τι πρόκειται να πράξει;

- Μπορεί ένα τέτοιο πρόσωπο, που οφείλει στο Δήμο, να διαχειριστεί υποθέσεις του, ή υποθέσεις των Κοινοτήτων;

- Οι ψηφοφόροι και, γενικά οι πολίτες του Ξηρομέρου, δεν θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ώστε να αποφασίσουν, εάν τελικά, θα ψηφίσουν ένα τέτοιο πρόσωπο, που δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο;

Προσωπικά, δεν υιοθετώ την πληροφορία, αλλά αναμένω να δοθούν επίσημες εξηγήσεις, όπως απαιτούν όλοι οι συμπολίτες.

Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ A 90 - 05.06.2021) Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 11

1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

3. Αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad