Μήνυμα Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Δαμασκηνού προς τους Εκπαιδευτικούς - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

06 Σεπτεμβρίου 2023

Μήνυμα Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Δαμασκηνού προς τους Εκπαιδευτικούς


Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός:

«Η συνεργασία Εκκλησίας και Σχολείου
υπήρξε πάντοτε αρμονική και καρποφόρα»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Πρὸς τοὺς Ἐκπαιδευτικούς Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαιδεύσεως
γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2023-2024

Ἀγαπητοὶ μου ἐκπαιδευτικοί,

Τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν καὶ πάλι τὶς πόρτες τους καὶ περιμένουν τὰ παιδιά μας. Ἕνας νέος κύκλος μάθησης, γεμάτος κόπους ἀλλὰ καὶ ὄνειρα ξεκινᾷ σὲ λίγες ἡμέρες γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς πατρίδας μας. Ὅπως κάθε χρόνο, τέτοια ἐποχή, ἡ σχολικὴ κοινότητα βρίσκεται ἐνώπιον καινοτομιῶν, ἄλλοτε ἀπαραίτητων καὶ ἄλλοτε ἀμφιλεγόμενων. Ἕνα ὅμως ἐρώτημα παραμένει καίριο καὶ διαχρονικό: Θὰ καταφέρει ἄραγε τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο νὰ προετοιμάσει ἐπαρκῶς τοὺς μαθητές του γιὰ ἕναν κόσμο πού ἐξελίσσεται μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς καί, συγχρόνως, νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς βαθύτερες ἀνάγκες τους;

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία δοκιμάστηκε ἀπὸ ἀλλεπάλληλες προκλήσεις. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια βίωσε πρωτόγνωρες καταστάσεις ποὺ ἀνέτρεψαν βίαια τὴν καθημερινότητά της. Ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς κλήθηκαν νὰ προσαρμοστοῦν μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς σὲ νέους τρόπους λειτουργίας, χωρὶς τὶς αὐτονόητες σταθερὲς τῶν περασμένων δεκαετιῶν καὶ νὰ προσαρμοστοῦν σὲ συνθῆκες ποὺ ἐπηρεάζουν πλέον ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Οἱ νεότερες γενιές, στὶς ὁποῖες ἀνήκουν καὶ οἱ μαθητές μας, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μείνουν ἀνεπηρέαστες ἀπὸ τὰ νέα δεδομένα. Τὰ παιδιά μας, ἐν μέσῳ μιᾶς ραγδαίας τεχνολογικῆς ἐξέλιξης καὶ μιᾶς κοινωνίας ποὺ ἀναζητᾷ τὸν βηματισμὸ καὶ τὴν προοπτική της, συνεχίζουν νὰ ἔχουν ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς νιότης τους: ἐπιθυμία νὰ πετύχουν στὴ ζωή τους, ἀνάγκη νὰ δημιουργήσουν, δίψα γιὰ βαθιὲς καὶ εἰλικρινεῖς ἀνθρώπινες σχέσεις, προσδοκία γιὰ ὅραμα καὶ νόημα ζωῆς. Τὸ σχολεῖο καλεῖται πλέον νὰ ἱκανοποιήσει πολλαπλὲς ἀνάγκες, συχνὰ ὅμως μὲ μέσα πενιχρὰ καὶ σχεδιασμὸ ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς νέες συνθῆκες.

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ προσωπικότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν καθίσταται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ὁ καθοριστικὸς παράγοντας τῆς ποιότητας τοῦ ἔργου τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου. Στὰ πρόσωπα τῶν δασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν τοὺς οἱ μαθητές μας δὲν ζητοῦν ἁπλῶς ἕναν ἀναμεταδότη γνώσεων ἀλλὰ μία προσωπικότητα ἰσχυρὴ ποὺ θὰ τὰ ἐνθαρρύνει νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ μία ποιοτικότερη ζωή, ἀλλὰ καὶ ἕνα πρότυπο, τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς ἐμπνεύσει νὰ ὁραματιστοῦν μία κοινωνία ἀντίστοιχη τῶν ὀνείρων καὶ τῶν ἁγνῶν πόθων τους.

Ἀγαπητοὶ ἐκπαιδευτικοί, δάσκαλοι καὶ καθηγητές,

Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπῆρξε, διαχρονικά, φορέας ἀξιῶν καὶ νοήματος ζωῆς, ἄλλαξε τὸν ροῦ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἀποτέλεσε πηγὴ ἔμπνευσης καὶ δημιουργίας καὶ ἐξανθρώπισε τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾷ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐνίσχυσε μὲ κάθε τρόπο τὸ Γένος μας σὲ ἐποχὲς δύσκολες, ἐποχὲς σκλαβιᾶς καὶ ἀπαξίωσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἐποχὲς ἀβάσταχτων βιοτικῶν συνθηκῶν. Σήμερα, σὲ ἐποχὲς ἀνατροπῶν καὶ ἀνυπαρξίας ἀλληλεγγύης καὶ ὁραματισμῶν, ἡ Ἐκκλησία μας παραμένει χώρος πίστης, ὄχι μόνον στὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ στὸν ἄνθρωπο. Σύμφωνα μὲ τὴν πίστη αὐτή, ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὡς εἰκόνα Θεοῦ, διαθέτει ἄπειρες δυνατότητες προσωπικῆς ὁλοκλήρωσης καί, κάτ΄ ἐπέκτασιν, διαμόρφωσης μιᾶς καλύτερης κοινωνίας.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, μαζὶ μὲ τὶς ὁλόθερμες εὐχές μου γιὰ εὐόδωση τοῦ ἀνεκτίμητου παιδαγωγικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου σας, σᾶς ἀπευθύνω πρόσκληση συνεργασίας, προκειμένου νὰ δοθοῦν στὰ παιδιά μας ἀκόμη περισσότερες εὐκαιρίες συνδυασμοῦ τῆς ἐπιστημονικῆς κατάρτισής τους μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν χαρισμάτων τους, περισσότερα ἐρεθίσματα ἀνάπτυξης τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν τους δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ περισσότερες δυνατότητες ἀπαντήσεων στὰ μεγάλα ἐρωτήματα γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς.

Γνωρίζετε πώς, ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἡ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Σχολείου ὑπῆρξε πάντοτε ἁρμονικὴ καὶ καρποφόρα. Ἐγώ, ὁ νέος Ἐπισκοπός σας, εἶμαι ἀποφασισμένος νὰ ἀναλώσω τὸ σύνολο τῶν δυνάμεών μου προκειμένου ὁ ἐπερχόμενος νέος κόσμος, τοῦ ὁποίου πολλὲς πτυχὲς ἤδη διακρίνουμε, νὰ βρεῖ τὰ παιδιά μας ἐξοπλισμένα μὲ αἰσιοδοξία, στέρεο ὅραμα ζωῆς καὶ δυνατότητα νὰ σχετίζονται μὲ ἀξιοπιστία καὶ εἰλικρίνεια μὲ τὸν συνάνθρωπό τους. Αυτός ὁ τριπλὸς στόχος διαποτίζει ὅλες τὶς δράσεις τῶν ἐνοριῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καὶ ἐμπνέει τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς λαϊκούς της.

Μὲ βαθιὰ πεποίθηση πὼς ἡ τοπική μας κοινωνία ἔχει νὰ κερδίσει πολλὰ ἀπὸ τὴν συστράτευση ὅλων τὸ πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ συνεργασία μεταξύ μας, σᾶς ἀπευθύνω τὶς θερμότερες εὐχές μου γιὰ προσωπικὴ εὐτυχία καὶ ἐκ Θεοῦ ἐνδυνάμωση στὸ ἔργο σας.

Μὲ ὅλη μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad