Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκό στην Αιτωλοακαρνανία - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

13 Απριλίου 2024

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκό στην Αιτωλοακαρνανία


Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκό στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΜΠΑΡΕΤΤΑ» Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ALMARIET ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Περιγραφή του έργου

Η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ισχύος 35.98 MW, στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΜΠΑΡΕΤΤΑ» Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των συνοδών έργων αυτού (έργων πρόσβασης και διασύνδεσης) στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική κατάληψη του εδάφους για τα παραπάνω έργα, γίνεται εντός πέντε (5) γεωτεμαχίων συνολικού εμβαδού 956.035,72 τ.μ. ., σε δημόσια προς παραχώρηση δασική έκταση, εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι το Βάλτιο σε απόσταση 1.7 km, ενώ στα 7km βρίσκεται ο οικισμός Αστακός και στο 1 km το λιμάνι Πλατυγιαλίου.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β σταθμού θα είναι 35.98 MW. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν 55.368 πάνελ τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 650Wp έκαστο.

Για την κατασκευή της μονάδας θα απαιτηθούν οι κάτωθι εργασίες:

 • Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου
 • Κατασκευή θεμελίων
 • Τοποθέτηση βάσεων στήριξης
 • Κατασκευή καλωδιώσεων
 • Κατασκευή Μ/Σ
 • Τοποθέτηση Αντιστροφέων και Υποπινάκων
 • Συστήματα γείωσης και αντικεραυνική προστασία
 • Κατασκευή περίφραξης και εισόδων
 • Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και συστήματος επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων
 • Κατασκευή περιμετρικού φωτισμού
 • Σύνδεση με το δίκτυο
 • Δοκιμαστική λειτουργία

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση του κυρίως έργου θα απαιτηθούν τα εξής συνοδά έργα:

1) Έργα διασύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης (Υ.Τ.).

Ειδικότερα θα κατασκευαστεί υπόγεια γραμμή μεταφοράς 20kV από τον Υ.Σ. ζεύξεως του ΦΣΠΗΕ προς τον Υ/Σ ΥΗΣ Στράτου μέσω του τοπικού οδικού δικτύου και αγροτικών οδών. Το συνολικό μήκος όδευσης θα είναι 32 km και δεν θα διέρχεται μέσω προστατευόμενων περιοχών ή άλλων ευαίσθητων οικότοπων. Επιπλέον στόχος είναι να αποφευχθούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.

Επισημαίνεται ότι τα έργα διασύνδεσης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Η κατασκευή τους θα λάβει χώρα κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον χρήστη και διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.

2) Διάνοιξη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, μήκους 2961,33 m και πλάτους 5 m, καθώς και βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους 696,50 m για την πρόσβαση στο αγροτεμάχιο.

Κατά την φάση λειτουργίας της μονάδας δεν θα απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες, πλην των κάτωθι:

 • Συντήρηση και καθαρισμός των Φ/Β πλαισίων
 • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας και φωτισμού
 • Έλεγχος κατάστασης περίφραξης
 • Καθαρισμός βλάστησης ειδικά κατά τους θερινούς μήνες (π.χ. ξερόχορτα)

Ο ακριβής τρόπος σύνδεσης και οι τελικές προδιαγραφές των συνοδών έργων διασύνδεσης θα οριστούν από τον Διαχειριστή σε επόμενη φάση ανάπτυξης του έργου και δεν αποτελούν αντικείμενο της ΜΠΕ της παρούσας Απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad