Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου, την Δευτέρα 1 Ιουλίου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

28 Ιουνίου 2024

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου, την Δευτέρα 1 Ιουλίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2013 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.


Έχοντας υπόψη α) την παρ. 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 β) την με αριθμό ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και γ )την εισήγηση για το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Δευτέρα 1.7.2024 και ώρα 12.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη
1. Κουνάδης Σπυρίδων
2. Τριποτσέρης Κωνσταντίνος
3. Χουλιαρά Αρσινόη
4. Κράββαρης Σπυρίδων
5. Βουκελάτου Ιωάννα
6. Σκανδάλου Κυριακή

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Βραχνού Σταυρούλα
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Μπούρης Γεράσιμος
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad