Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου: «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον Αστακό, Δήμου Ξηρομέρου» - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

08 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου: «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον Αστακό, Δήμου Ξηρομέρου»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (CPV: 315272000-8, 31532800-2), με προϋπολογισμό 161.500 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 200.260 €.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δημαρχείο Αστακού (Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30006) μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού:

https://drive.google.com/drive/folders/19hYt5PI4NDo8kiK5jrse7MIB89PGAyHj?usp=sharing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad