Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

13 Φεβρουαρίου 2011

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 16MW στη θέση «Γεωργίτσι» του ∆ήµου Ξηροµέρου (πρώην ∆ήµος Αστακού) του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Ε.Ε.»

Πιο αναλυτικά:1. ∆ικαιούχος της άδειας ∆ικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «JASPER WIND ΑΕ & ΣΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΕΕ», όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται και µε µετοχική σύνθεση:
ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 99,8%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 0,1%
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0,1%

2. Πρόσωπο φυσικό ή νοµικό που εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ µέσω της GOOD ENERGIES INVESTMENTS SARL.

3. Αντικείµενο της Άδειας Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθµό, εγκατεστηµένης ισχύος 16MW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 16MW, αποτελούµενος από 8 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη και µε διάµετρο ρότορα 90 µέτρα.

Ο σταθµός θα εγκατασταθεί στη θέση «Γεωργίτσι» του ∆ήµου Ξηροµέρου (πρώην ∆ήµος Αστακού) του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, όπως αποτυπώνεται στα ΑΔΑ:
4ΑΛΓΙΔΞ-1 τοπογραφικά διαγράµµατα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ µε την ως άνω αίτηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad