Πρόσκληση για Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

02 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση για Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου


Αστακός, 29.10.2021
Αριθ. πρωτ: 441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν στην 15η Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη – μεικτή) την τρίτη (3η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με την αριθ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΠΔΕ 2018ΣΕ18900030)».
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 114,00 m2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

Βάσει της υπ' αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω συνεδρίαση (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης), έως την Τρίτη 02.11.2021 και ώρα 15:00.

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Ειδικότερα:
α) Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
β) Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν τα μέλη που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Κουνάδης Σπυρίδων

Αναπληρωματικά μέλη
.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad