Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου τη Παρασκευή 25 Αυγούστου - Αstakos News

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

22 Αυγούστου 2023

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου τη Παρασκευή 25 Αυγούστου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Αυγούστου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5217107 ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΠΑ) ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5217107
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α': ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ)» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.3 «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Α/Α ΟΠΣ 7177 (ΑΔΑ:6ΙΞΤ4653ΠΩ-ΓΧΤ)
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 7177
5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Σκανδάλου Κυριακή
6. Κουνάδης Σπυρίδων

Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Παπαναστάσης Στυλιανός
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad