Θωμάς Μπαρμπαρούσης: Πολύ "κουρνιαχτό" σήκωσε η γνωστοποίηση της απόφασης του Αλ. Σάββα να μην λαμβάνει μισθό, σε περίπτωση που εκλεγεί Δήμαρχος Ξηρομέρου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

18 Σεπτεμβρίου 2023

Θωμάς Μπαρμπαρούσης: Πολύ "κουρνιαχτό" σήκωσε η γνωστοποίηση της απόφασης του Αλ. Σάββα να μην λαμβάνει μισθό, σε περίπτωση που εκλεγεί Δήμαρχος Ξηρομέρου


Γράφει-Σχολιάζει-Αποκαλύπτει
Ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ


Πολύ "κουρνιαχτό" σήκωσε η γνωστοποίηση -από τον ίδιο τον κύριο Αλ. Σάββα- της απόφασής του να μην λαμβάνει την αντιμισθία (μισθό ), σε περίπτωση που εκλεγεί Δήμαρχος Ξηρομέρου για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2028 ενώ το ποσό, που αντιστοιχεί στην αντιμισθία ( περίπου 200.00 ευρώ) να παραμείνει στο Ταμείο του Δήμου, προς όφελος Δήμου και Δημοτών.

Πρόκειται για μια κίνηση ιδιαίτερα σημαντική για τα οικονομικά του Δήμου, αλλά, όμως , μεγαλύτερη αξία έχει ως κίνηση σημειολογική.

Η δήλωση Σάββα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Παράταξης Τριανταφυλλάκη, καθώς στελέχη και φανατικοί οπαδοί της ένοιωσαν να τρίζει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Με επίσημες ανακοινώσεις και άπειρα σχόλια ανώνυμων, πάντα, σχολιαστών επιχειρούν να αποδομήσουν και απαξιώσουν την κίνηση Σάββα, που σημειωτέον είναι, σε κάθε περίπτωση, πρωτοπόρα στον ελληνικό αυτοδιοικητικό χώρο.

Πως όμως έχουν τα πράγματα;

Προσωπικά μελέτησα με πολύ προσοχή την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που εξεδόθη τον περασμένο Μάρτιο με ΑΔΑ : 90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2. Την ίδια στιγμή απευθύνθηκα για διευκρινίσεις στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΣ, που ασχολείται αποκλειστικά με τις αντιμισθίες αιρετών.

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος την οποία επικαλείται και η ανακοίνωση της Παράταξης ‘’ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ‘’ βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή και προβλέπει όλες τις περιπτώσεις αντιμισθίας για κάθε αιρετό (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Κοινοτάρχες κλπ ).

Θα αφήσω, για λόγους ευνόητους, τις άλλες περιπτώσεις και θα ασχοληθώ μόνο με την περίπτωση Σάββα.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος, με βάση τη κείμενη Νομοθεσία και τη σχετική πρόβλεψη στην μνημονευθείσα εγκύκλιο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ή να παραιτηθεί από την αντιμισθία. Σε περίπτωση, που επιλέξει την αντιμισθία θα λαμβάνει το ποσόν που προβλέπεται για το Δήμαρχο περίπου 2.500 ευρώ το μήνα. Θα συνεχίσει , όμως, να λαμβάνει την σύνταξή του, αλλά μειωμένη κατά 30 %. Μάλιστα, όπως μας διεμήνυσαν από το ΥΠΕΣ εξετάζεται το ενδεχόμενο το 30%, που ισχύει, να μειωθεί στο 20% για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο.

Επομένως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της Παράταξης Τριανταφυλλάκη ότι εφόσον οκ. Σάββας επιλέξει την αντιμισθία δεν θα λαμβάνει την σύνταξή του.

Προφανώς και θα την λαμβάνει αλλά μειωμένη κατά 30%.

Η Παράταξη ‘’ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ‘’ καλά θα κάνει να πάρει σχετικές πληροφορίες από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΣ, ώστε να μην παραπληροφορεί τους πολίτες του Ξηρομέρου, συνειδητά, ή ασυνείδητα.

Οι ερμηνευτές του Νόμου της Παράταξης ‘’ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ‘’ δεν έλαβαν υπόψιν τους και δεν πρόσεξαν μια λεπτομέρεια και συγκεκριμένα την αναφορά του Νόμου και της εγκυκλίου ότι κάποια ζητήματα εμπίπτουν στις σχετικές περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

Δημοσιεύουμε, ακολούθως τις σχετικές αναφορές της εγκυκλίου.

1.6. Λήψη αντιμισθίας από πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι

Οι αιρετοί οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθία (έχουν δηλαδή την ιδιότητα του δημάρχου, έμμισθου αντιδημάρχου ή πρόεδρου δημοτικού συμβουλίου), εφόσον είναι συνταξιούχοι, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε παραιτούμενοι αυτής, τη λήψη της σύνταξής τους Σε περίπτωση λήψης αντιμισθίας, τα θέματα απόληψης της σύνταξής τους συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που λαμβάνουν αντιμισθία, καταβάλλονται επί του ποσού αυτής εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (κύρια ασφάλιση και 35 Άρθρο 92, παρ. 5 του ν. 3852/2010. 0 Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης υγειονομική περίθαλψη) και ο χρόνος θεωρείται ότι διανύεται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (άρθρο 22, παρ. 6 και 4 του ν. 4488/2017, Α’ 137). Υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) ή το εκατό τοις εκατό (100%) στην περίπτωση των πολυτέκνων, των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, καταβάλλουν εισφορές επί των συντάξιμων αποδοχών και των δύο θέσεων. Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν τα αιρετά τους καθήκοντα, να προβούν σε σχετική δήλωση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αιρετοί παραιτηθούν της αντιμισθίας, κάνοντας χρήση της παρ. 10 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, εξαιρούνται από τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) και δεν επέρχεται αναστολή/ περικοπή της σύνταξής τους. Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά σε συνταξιούχους αιρετούς οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει από 13.05.2016 έως 27.02.2020 ή ανέλαβαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020 (Α’ 43), ήτοι μετά την 28η.02.2020 τα καθήκοντά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή οι δήμοι αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφαρμόζεται πλήρης αναστολή καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, η οποία χωρεί μέχρι την 28η.02.2021 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή το 61 ο έτος της ηλικίας τους, και από 01.03.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους ή του 62ου από 01.03.2022 και εφεξής, σταματά η πλήρης αναστολή και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής έχουν την κατά 30% μείωση της κύριας και της επικουρικής σύνταξης τους, σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις των ισχυουσών διατάξεων. Αντιθέτως, για συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει μέχρι την 12η.05.2016 τα καθήκοντά τους, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμόζεται από την 01η.03.2022.


1 σχόλιο:

  1. από πότε πονεσατε τόσο πολύ το δήμο εσεις και δεν το ξέρουμε τα λευτα σας να τα βάλατε εκεί που ξέρετε.. δεν πληρωνόμαστε εμείς η πολίτες για τους ψήφους μας .....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad