Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

15 Ιανουαρίου 2024

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη συμμετοχής δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

2. Ορισμός εκπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

3. Ορισμός εκπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

4. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2025 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

5. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Λιμενικής Αρχής Λευκάδας για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

6. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α'/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου ).

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β'/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

10. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

11. Ορισμός εκπροσώπου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

12. Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

13. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

15. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος).

16. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και της εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).

17. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την Μίσθωση - Εκμίσθωση και Εκποίηση Ακινήτων του Δήμου έτους 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16' (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

21. Ανανέωση νομιμοποίησης εκπροσώπων του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ,Πειραιώς και Eurobank (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

22. Ανανέωση πολιτικών εκπροσώπων του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

23. Τροποποίηση –συμπλήρωση της 113/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

24. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου καιτης Βιώσιμης Πόλης για την υλοποίηση του έργου «Agricultureand Solar Energy for Climate Change Mi+ga+on», με Ακρωνύμιο: «AGRI-SUN» (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).

25. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων – Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, έτους 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

26. Ορισμός υπόλογων της υπ' αριθμ. 16817/4-7-1994 ΄ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ΄ της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρεγκούτας Ανδρέας, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα, καθώς και ο αναπληρωτής Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτ/νίας κος Βάσσης Αθανάσιος, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου
2. Δρακάς Παναγιώτης του Ευσταθίου
3. Κακαβά-Πανάγου –Μπελέχα Ευτυχία του Δημητρίου
4. Μακρής Σωτήριος του Κων/νου
5. Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη
6. Μητσάνη Ιωάννα του Χριστόδουλου
7. Παληογιάννης Παναγιώτης του Ευσταθίου
8. Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά
9. Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη
10. Σιδεράς Στυλιανός του Ζώη
11. Τάγκας Δημήτριος του Χρήστου
12. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα του Γεράσιμου
13. Τσόμπου –Παύλου Άρτεμις του Σπυρίδωνα
14. Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κων/νου
15. Χρόνης Ιωάννης του Χρήστου
16. Γαλούνης Ερωτόκριτος του Παναγιώτη
17. Γκούμας Γεώργιος του Βασιλείου
18. Ζορμπάς Ιωάννης του Ανδρέα
19. Ζώγας Νικόλαος του Αριστόδημου
20. Κολοβός Χρήστος του Βασιλείου
21. Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου
22. Πανταζής Απόστολος του Νικολάου
23. Τόγιας Χρήστος του Κων/νου
24. Κομπλίτσης Δημήτριος του Φωτίου

Κοιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad