Δήμος Ξηρομέρου: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά του Δ.Σ της τακτικής συνεδρίασης, τη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου - Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αstakos News - Η ενημέρωση στα καλύτερά της!

Τα νέα του Αστακού και... όχι μόνο!

21 Ιανουαρίου 2024

Δήμος Ξηρομέρου: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά του Δ.Σ της τακτικής συνεδρίασης, τη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου


Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 - 2023 και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

Αυτό θα συνεχιστεί και την δημοτική περίοδο 2024-2028.

Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.
 
Στο βίντεο στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ''ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ'', όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ' ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.

------------------------

Ανακοινώσεις, ερωτήσεις και θέματα προ ημερησίας διάταξης. 06:56

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση ή μη συμμετοχής δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 22:55
2. Ορισμός εκπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 26:13
3. Ορισμός εκπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 29:52
4. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2025 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 36:27
5. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Λιμενικής Αρχής Λευκάδας για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 40:43
6. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 46:30
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α'/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 48:04
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β'/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 52:47
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 1:01:20
10. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 1:24:03
11. Ορισμός εκπροσώπου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 1:26:47
12. Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:29:54
13. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:31:40
14. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:35:53
15. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος). 1:37:32
16. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και της εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος). 1:38:18
17. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την Μίσθωση - Εκμίσθωση και Εκποίηση Ακινήτων του Δήμου έτους 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:43:24
18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16' (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:52:32
19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:54:01
20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:55:33
21. Ανανέωση νομιμοποίησης εκπροσώπων του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, Πειραιώς και Eurobank (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 1:56:46
22. Ανανέωση πολιτικών εκπροσώπων του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 1:58:15
23. Τροποποίηση –συμπλήρωση της 113/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 2:00:23
24. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και της Βιώσιμης Πόλης για την υλοποίηση του έργου «Agricultureand Solar Energy for Climate Change Mi+ga+on», με Ακρωνύμιο: «AGRI-SUN» (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου). 2:04:32
25. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων – Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, έτους 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 2:07:57 26. Ορισμός υπόλογων της υπ' αριθμ. 16817/4-7-1994 ΄ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ΄ της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 2:13:31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.

Post Top Ad